Çevre ve İş Güvenliği Politikalarımız;

• İş Güvenliği ve Çevre duyarlılığı bilinci oluşturmak,bu duyarlılığı desteklemek amacı ile eğitimler vermek,
• Üretim yaparken doğa ve çevre ile dost kalmayı ilke edinmek, olumsuz etkileşimleri ortadan kaldırmak ya da en aza indirgemek.
• İş kazalarını ve Çevre kirliğini önleyen son teknolojiyi uygulamak bu konuya dair tüm yeniliklerin takipçisi olmak.
• Çevre ve İş Güvenliği ile ilgili tüm kurallara uymak ve ilgili kurumların şartlarına riayet etmek,
• İş kazalarının oluşumlarını önlemek, tüm çalışanlarda riski en aza indirerek çalışabilme bilinci oluşturmak,
• Süreçleri İş Güvenliği Uzmanı, İş yeri hekimi ve Çevre Mühendisleri ile birlikte yürütürken tüm çalışanlarımızı da bu ekibe dahil etmek.

Sosyal Sorumluluk Politikalarımız;

• Faaliyet alanımızla ilgili eğitim vermekte olan okullarla birlikte projeler yürütmek, Öğrencilerin yıl içinde öğrendiği teorik bilgileri pratik alanda kullanmalarını sağlayacak staj alanları oluşturmak,
• Başarılı öğrencileri bursla desteklemek, başarılı öğrencilere okul bitiminde istihdam alanı yaratmak.
• Çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşları ile hareket etmekprojelerinde rol almak
• Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için gerçekleştirilen her organizasyonun bir parçası olmayı ilke edinmek.

Kalite Politikalarımız;

• NOVA CONVERTİNG olarak müşteri memnuniyeti ve beklentileri doğrultusunda tüm kaynaklarımızı kaliteden ödün vermeksizin kullanmak, hata oluşmadan önce önleyici tedbirler almak,
• Kalite kriterlerimiz ile ilgili tüm personelimizin bilinçlendirilmesi ve bu bilinçle üretim yapılmasını sağlamak,
• Global büyümeyi hedefleyen firmamızda sektörel kalite standartlarının üzerine çıkmayı amaç edinmek.
• NOVA CONVERTİNG olarak kalite anlayışımızla Ülke ve Dünya Pazarında Ambalaj sektörünün büyümesine katkıda bulunmak.

Bilgi Güvenliği Politikamız;

• Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,
• Bilgi varlıklarımıza karşı oluşabilecek risklerin sistematik olarak yönetilmesi,
• Bilgi Güvenliği farkındalığını arttırmak amacı ile teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin verilmesi,
• Bilgi güvenliği politikamızın Gizlilik, Bütünlük ve Erişebilirlilik unsurları üzerinden yürütülmesi firmamızın birlikte çalıştığı firmalar ve Çalışanlarımız adına güvence altındadır.

Enerji Tasarruf Politikalarımız;

• Firma genelinde, Doğal gaz ve elektrik kullanımı öncelikli olmak üzere tüm kaynakların verimli biçimde kullanılması gerektiği bilincini oluşturmak,
• Yapılan yatırımlarda, hizmet alımlarında enerji verimliliğini göz önünde bulundurarak hareket etmek,
• Var olan enerji verimliliği süreçlerinde sürekli iyileştirmeler yaparak bu süreçlere tüm ekibin iştirak etmesini sağlamak.
• Enerji kullanımında verimliliğin global önem taşıdığı bilincinde üretim yapılmasını sağlamak.

Vizyonumuz

Dönüştürücülere ihtiyaçlarına cevap veren farklı ekipman, teknolojiler ve hizmetler geliştirerek ve sunarak ve esnek ambalaj baskı ve dönüştürme endüstrisinin çevresel açıdan sürdürülebilir bir endüstri haline getirilmesinde aktif olarak yer alarak sektörümüzde lider olmaktır.

Misyonumuz

Sadece esnek ambalaj dönüştürücülere makine satmak değil, aynı zamanda o zaman küresel bir çözüm sunmaktır: Nova Thub aracılığıyla rekabetçi ve kişiselleştirilmiş ekipman, hizmet, destek, yenilik ve bilgi.